YouTubeのチャンネル登録お願いします。

【Grasshopper】Mathsパネル内のコンポーネント一覧

GrasshopperのMathsパネルにあるコンポーネントを紹介しています。

Geometry

Construct Domain

A
範囲の下限
I(Domain)
範囲
B
範囲の上限

Deconstruct Domain

I(Domain)
範囲
S(Start)
範囲の下限
E(End)
範囲の上限

Bounds

N(Numbers)
複数の数値
I(Domain)
範囲(最小値から最大値)

Consecutive Domains

N(Numbers)
複数の数値
D(Domain)
範囲
A(Additive)
TrueまたはFalse

Divide Domain

D(Domain)
範囲
S(Segments)
複数の範囲
C(Counts)
分割数

Find Domain

D(Domain)
複数の範囲
I(Index)
数値が含まれる範囲の番号
N(Numbers)
数値
N(Neighbour)
数値に最も近い範囲の番号
S(Strict)
TrueまたはFalse

Includes

V(Value)
数値
I(Includes)
TrueまたはFalse
D(Domain)
範囲
D(Deviation)
範囲との差の値

Remap Numbers

V(Value)
数値
R(Remap)
リマップされた数値
S(Source)
Vの含まれる範囲
C(Clipped)
りマップとクリップされた値
T(Target)
目標とする範囲

Construct Domain2

U0(U min)
U範囲の最小値
I2(2D Domain)
uv形式の範囲
U1(U max)
U範囲の最大値
V0(U min)
V範囲の最小値
V1(U max)
V範囲の最大値

Construct Domain2(Dom2)

U(Domain U)
U範囲
I2(2D Domain)
uv形式の範囲
V(Domain V)
V範囲

Deconstruct Domain2(DeDom2)

I(Domain)
uv形式の範囲
U(Domain U)
U範囲
V(Domain V)
V範囲

Deconstruct Domain2(DeDom2Num)

I(Domain)
uv形式の範囲
U0(U min)
U範囲の最小値
U1(U max)
U範囲の最大値
V0(U min)
U範囲の最小値
V1(U max)
U範囲の最大値

Bounds 2D

C(Coordinates)
点座標
I(Domain)
uv形式の範囲(座標)

Divide Domain2

I(Domain)
範囲
S(Segments)
分割範囲(uv形式)
U(Domain U)
U範囲
V(Domain V)
V範囲

Domain(準備中)

Matrix(準備中)

Oparators(準備中)

Polynomials(準備中)

Script(準備中)

Time(準備中)

Trig(準備中)

Util(準備中)